Ας ορίσουμε την πορεία ως μια γραμμή.
Τα δυο της άκρα : εκκίνηση και προορισμός.
Δεν έχει σημασία η απόσταση -
αυτή άλλωστε δεν είναι ποτέ ακριβής.
Μόνο η αρχή και το τέλος είναι.
Αυτό που παρεμβάλλεται μεταξύ
των άκρων, είναι απρόβλεπτο.